Reteaua Medicala Wellborn anunta oficial criteriile prin care pacientii pot beneficia de avantajele Subprogramului de Fertilizare in Vitro (FIV) si embriotransfer

Selectat de Ministerul Sănătății în lista celor 10 spitale din România care beneficiază de finanțare pentru procedurile de FIV și embriotransfer, Spitalul Wellborn (primul spital de Fertilitate și Medicină Materno-Fetală din România)  anunță tipurile de pacienți care pot accesa subprogramul.


Așadar, sunt eligibile:

Cuplurile infertile

Cuplurile care au calitatea de asigurat

Cuplurile în care femeia are vârsta cuprinsă între 24 și 40 de ani

Femeile din cupluri cu indexul de masă corporală cuprins între 20 și 25

Femeile ce au o rezervă ovariană în limite normale, probate prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

Slide2


În vederea stabilirii sterilității partenerilor, sunt recomandate următoarele investigații medicale:

1. Analize uzuale (ambii parteneri): hemoleucograma, APTT, PT, fibrinogen, glicemie, TGO, TGP, uree, creatinina, Grup sanguin, Rh, VDLR / RBW, HIV, Ag Hbs, Ac HCV

2. Examen secretie vaginala, examen Chlamidia col, culturi col, examen Ag Mycoplasma si ureaplasma, citologie Babes-Papanicolau

3. Serologie Torch: anticorpi antitoxoplasma (Ig G și Ig M), anticorpi antirubella IgG, anticorpi antiCMV(Ig G si Ig M), anticorpi antiChlamidia (Ig G, Ig A, Ig M)

4. Dozări hormonale: prolactina, TSH, Free T4, ATPO, anticorpi antitiroglobulina, DHEAS, testosteron, AMH.

5. Spermogramă, spermocultură

6. Investigații imagistice: ecografie endovaginală/monitorizare ovulație, histerosalpingografie (HSG) sau laparoscopie exploratorie


Ce presupune procedura de includere în subprogram a beneficiarilor eligibili?

1. Cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unitățile sanitare care implementează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente:

1.1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:

1.1.1 . datele de identificare a membrilor cuplului: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, data emiterii acestuia și unitatea emitentă;

1.1.2 . adresa de domiciliu;

1.1.3 . numărul de telefon mobil;

1.1.4 . adresa de corespondență;

1.2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

1.3. adeverințe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care sa rezulte calitatea de asigurat in sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

1.4. adeverință medicală eliberata de medicul de familie din care sa rezulte înălțimea, greutatea și indexul de masă corporală a femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.5. documente medicale din care sa rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant

1.6. un document medical din care sa rezulte indicația medicala pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist in obstetrica – ginecologie cu competenta in tratamentul infertilității cuplului și reproducerii umane asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.7. declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure unități sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o alta procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; in declaratie se consemneaza in mod obligatoriu asertiunea “Sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar ca datele din declaratie sunt corecte si complete.”

1.8. opis al documentelor dosarului;

2. registratorul medical verifica existenta tuturor documentelor in dosar conform opisului, confrunta copiile actelor de identitate cu documentele originale si atesta prin semnătura conformitatea;

3. dosarul complet care cuprinde toate documentele prevazute la punctul 1 se inregistreaza in ordine cronologica intr-un registru de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, intocmit, completat, pastrat si arhivat de catre unitatea sanitara; numarul de inregistrare atribuit de unitatea sanitara pentru dosarul depus se comunica in scris solicitantilor;

4. dosarele depuse in decurs de o luna sunt evaluate de catre o comisie a unitatii sanitare care se intruneste in primele 5 zile ale lunii in curs pentru luna precedenta. Componenta comisiei este stabilita prin decizia reprezentantului legal al unitatii sanitare si va avea cel putin trei membri dintre care un medic de specialitate obstetrica – ginecologie cu competenta sau atestat de studii complementare in domeniul tratamentului infertilitatii cuplului si reproducerii umane asistate medical si un embriolog cu atestare europeana in domeniu. Rezultatul evaluarii dosarelor se consemneaza intr-un proces-verbal care, dupa semnarea de toti membrii prezenti ai comisiei, se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare.

5. comisia aproba dosarele care indeplinesc toate conditiile de legalitate prevazute pentru includerea in subprogram, in ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor si in limita fondurilor disponibile pentru aceasta destinatie. In situatia in care solicitarile de includere in subprogramul FIV/ET depasesc fondurile aprobate, comisia va intocmi o lista de asteptare care se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare. Lista se actualizeaza periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor incadrabile intr-una din urmatoarele situatii:

a) cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;

b) nu a fost initiat protocolul de stimulare ovariana in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului in subprogram la unitatea sanitara;

c) cuplul a renuntat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea in scris a unitatii sanitare;

6. rezultatul evaluarii dosarului se comunica in scris la adresa de corespondenta consemnata in cuprinsul cererii prevazute la punctul 1, dupa cum urmeaza:

a) dosar aprobat cu mentionarea datei programarii pentru initierea procedurii de FIV/ET;

b) dosar aprobat si inscris in lista de asteptare cu specificarea numarului de ordine; in situatia in care fondurile alocate permit initierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitara instiinteaza cuplul solicitant asupra datei programarii;

c) dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.

Comunicarea rezultatului evaluarii dosarului se realizeaza in forma unei decizii semnate de membrii comisiei si contrasemnata de reprezentantul legal al unitatii sanitare ori de catre imputernicitul acestuia. Decizia se inregistreaza in registrul de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului se dateaza s se aplica stampila unitatii sanitare. Copia deciziei si confirmarea transmiterii acesteia se pastreaza si se arhiveaza la unitatea sanitara.

7. in situatia in care protocolul de stimulare ovariana prealabil procedurii de FIV/ET nu este initiat in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei la unitatea sanitara, decizia isi pierde valabilitatea.

Nota:

1) contravaloarea costului procedurii FIV/ET in cadrul subprogramului se finanteaza la un tarif de 6.188

lei/procedura FIV/ET

Contravaloarea altor servicii medicale decat cele prevazute, efectuate la recomandarea specialiatilor in scopul evaluarii suplimentare, imbunatatirii ratei de succes sau prevenirii unor complicatii se suporta de catre beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitara si afisate la loc vizibil, pentru care se elibereaza documentul fiscal, conform prevederilor legale in vigoare, cu indicarea serviciului prestat. Aceste activitati se realizeaza numai in conditiile in care cuplul a fost informat ca nu exista baza legala pentru rambursarea acestor servicii din bugetului subprogramului si isi asuma, in scris, plata contravalorii acestora.

Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursarii din fondurile alocate programului, cuprinde, fara a se limita la acestea:

a) investigatii paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitara conform propriului protocol, daca sunt depistate afectiuni ce pot afecta evolutia tratamentului sau sarcinii);

b) monitorizarea tratamentului de stimulare ovariana;

c) anestezia generala la prelevarea ovocitelor;

d) ICSI (injectare intracitoplasmica a spermatozoizilor);

e) P-ICSI;

f) cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore pana la stadiul de blastocist;

g) diagnostic genetic al embrionilor;

h) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;,

i) recoltarea chirurgicala a spermatozoizilor.

Prin continuarea navigării sunteți de acord cu politica privind cookie-urile utilizate. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close