CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU INCLUDEREA ÎN SUBPROGRAM SUNT URMĂTOARELE:

 1. cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET;
 2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
 4. vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;
 5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;
 6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

 

PROCEDURA DE INCLUDERE ÎN SUBPROGRAM A BENEFICIARILOR ELIGIBILI:

Cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unităţile sanitare care implementează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente:

1.1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:

1.1.1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii acestuia și unitatea emitentă; 1.1.2. adresa de domiciliu;

1.1.3. numărul de telefon mobil;

1.1.4. adresa de corespondență;

1.2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

1.3. adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

1.4. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.5. documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant

1.6. un document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității  cuplului și reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; în declarație se consemnează în mod obligatoriu aserțiunea “Sub sancţiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declaraţie sunt corecte şi complete. ”

1.8. opis al documentelor dosarului;

Vom reveni cu informații publice concrete de îndată ce se vor stabili în 
cadrul clinicii, cu suportul Ministerului Sănătății.

Cuplurile doritoare sa intre in program care au intrebari suplimentare referitoare la conditiile de eligibilitate sau la servicii medicale conexe, pot lua legatura direct cu una dintre coordonatoarele de program Wellborn:

Andreea Manaila
0723 557 445
andreea.manaila@wellborn.ro

sau

Janina Latcan
0723 557 446
janina.latcan@wellborn.ro

Statistica activitate desfasurata in anul 2015 – Subprogram National FIV-ET

Indicatori 2015 aug.15 sep.15 oct.15 nov.15 dec.15  
2.1 numarul dosarelor depuse 12 7 3 15    
2.2 numarul  dosare aprobate 10 7 3 12    
2.3 numarul dosarelor incluse in lipsa de asteptare 2 0 0 2    
2.4 numarul dosarelor neaprobate 0 0 0 1    
2.5 numarul de proceduri FIV/ET efectuate 0 8 4 9 6  
2.6 numarul de cazuri monitorizate pana la 6 saptamani dupa transferul embrionar” 0 0 0   7  

Statistica activitate desfasurata in anul 2016 – Subprogram National FIV-ET

Indicatori 2016 ian.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 iun.16 iul.16 aug.16 sep.16 oct.16 noi.16 dec.16 Total an 2016
2.1 numarul dosarelor depuse 0 0 8 12 11 9 7 7 11 16 5 0 86
2.2 numarul  dosare aprobate 0 0 6 9 8 9 7 5 6 14 5 0 69
2.3 numarul dosarelor incluse in lipsa de asteptare 0 0 2 3 2 0 0 2 5 2 0 0 16
2.4 numarul dosarelor neaprobate 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2.5 numarul de proceduri FIV/ET efectuate 3 0 3 3 2 11 3 8 7 5 11 15 68
2.6 numarul de cazuri monitorizate pana la 6 saptamani dupa transferul embrionar” 5 0 0 0 1 0 4 2 3 2 3 9

29

 

Statistica activitate desfasurata in anul 2017 – Subprogram National FIV-ET

Indicatori 2017 Ian,17

 

 

Feb.17

Mar,17 Apri,17 Mai.17 Iunie,17 Iul,17 Aug,17 Sept,17 Oct,17 Noi,17 Dec,17 Total an 2017
2.1 numarul dosarelor depuse 0 0 0 5 9 13 9 3 6 6 1 0 52
2.2 numarul  dosare aprobate 0 0 0 2 8 12 9 2 6 6 1 0 46
2.3 numarul dosarelor incluse in lipsa de asteptare 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2.4 numarul dosarelor neaprobate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 numarul de proceduri FIV/ET efectuate 0 0 0 0 0 0 6 7 3 10 3 16 45
2.6 numarul de cazuri monitorizate pana la 6 saptamani dupa transferul embrionar” 0 0 0 0 0 0 4 6 0 6 2 5 24
2.7 cuplu care a renuntat la efectuarea procedurii din motive medicale 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Buget alocat în anul 2017 – 434.000 (70 PROCEDURI)
Retragere sumă factură decembrie 2016 – 148.512 (24 PROCEDURI )
Buget disponibil în anul 2017 – 285.488 (46 PROCEDURI)

Pentru anul 2018, programul nu are plafon de finanțare anunțat. Echipa Wellborn vă va informa constant despre eventuale modificări.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU INCLUDEREA ÎN SUBPROGRAM SUNT URMĂTOARELE:

 1. cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET;
 2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
 4. vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;
 5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;
 6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

 

PROCEDURA DE INCLUDERE ÎN SUBPROGRAM A BENEFICIARILOR ELIGIBILI:

Cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unităţile sanitare care implementează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente:

1.1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:

1.1.1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii acestuia și unitatea emitentă; 1.1.2. adresa de domiciliu;

1.1.3. numărul de telefon mobil;

1.1.4. adresa de corespondență;

1.2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

1.3. adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

1.4. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.5. documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant

1.6. un document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității  cuplului și reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; în declarație se consemnează în mod obligatoriu aserțiunea “Sub sancţiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declaraţie sunt corecte şi complete. ”

1.8. opis al documentelor dosarului;

Vom reveni cu informații publice concrete de îndată ce se vor stabili în 
cadrul clinicii, cu suportul Ministerului Sănătății.

Cuplurile doritoare sa intre in program care au intrebari suplimentare referitoare la conditiile de eligibilitate sau la servicii medicale conexe, pot lua legatura direct cu una dintre coordonatoarele de program Wellborn:

Andreea Manaila
0723 557 445
andreea.manaila@wellborn.ro

sau

Janina Latcan
0723 557 446
janina.latcan@wellborn.ro

Statistica activitate desfasurata in anul 2015 – Subprogram National FIV-ET

Indicatori 2015 aug.15 sep.15 oct.15 nov.15 dec.15  
2.1 numarul dosarelor depuse 12 7 3 15    
2.2 numarul  dosare aprobate 10 7 3 12    
2.3 numarul dosarelor incluse in lipsa de asteptare 2 0 0 2    
2.4 numarul dosarelor neaprobate 0 0 0 1    
2.5 numarul de proceduri FIV/ET efectuate 0 8 4 9 6  
2.6 numarul de cazuri monitorizate pana la 6 saptamani dupa transferul embrionar” 0 0 0   7  

Statistica activitate desfasurata in anul 2016 – Subprogram National FIV-ET

Indicatori 2016 ian.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 iun.16 iul.16 aug.16 sep.16 oct.16 noi.16 dec.16 Total an 2016
2.1 numarul dosarelor depuse 0 0 8 12 11 9 7 7 11 16 5 0 86
2.2 numarul  dosare aprobate 0 0 6 9 8 9 7 5 6 14 5 0 69
2.3 numarul dosarelor incluse in lipsa de asteptare 0 0 2 3 2 0 0 2 5 2 0 0 16
2.4 numarul dosarelor neaprobate 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2.5 numarul de proceduri FIV/ET efectuate 3 0 3 3 2 11 3 8 7 5 11 15 68
2.6 numarul de cazuri monitorizate pana la 6 saptamani dupa transferul embrionar” 5 0 0 0 1 0 4 2 3 2 3 9

29

 

Statistica activitate desfasurata in anul 2017 – Subprogram National FIV-ET

Indicatori 2017 Ian,17

 

 

Feb.17

Mar,17 Apri,17 Mai.17 Iunie,17 Iul,17 Aug,17 Sept,17 Oct,17 Noi,17 Dec,17 Total an 2017
2.1 numarul dosarelor depuse 0 0 0 5 9 13 9 3 6 6 1 0 52
2.2 numarul  dosare aprobate 0 0 0 2 8 12 9 2 6 6 1 0 46
2.3 numarul dosarelor incluse in lipsa de asteptare 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2.4 numarul dosarelor neaprobate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 numarul de proceduri FIV/ET efectuate 0 0 0 0 0 0 6 7 3 10 3 16 45
2.6 numarul de cazuri monitorizate pana la 6 saptamani dupa transferul embrionar” 0 0 0 0 0 0 4 6 0 6 2 5 24
2.7 cuplu care a renuntat la efectuarea procedurii din motive medicale 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Buget alocat în anul 2017 – 434.000 (70 PROCEDURI)
Retragere sumă factură decembrie 2016 – 148.512 (24 PROCEDURI )
Buget disponibil în anul 2017 – 285.488 (46 PROCEDURI)

Statistica activitate desfasurata in anul 2018 – Subprogram National FIV-ET

Indicatori 2018 Aprilie 2018 Mai 2018 Iunie  Iulie 2018 Aug-18
Număr dosare depuse 2 4 3 5 8
Număr dosare aprobate 2 4 2 3 6
Număr dosare incluse în lista de așteptare 0 0 1 2 2
Numărul dosarelor neaprobate 0 0 0 0 0
Numărul procedurilor FIV/ET efectuate 0 0 0 0 4
Numărul de cazuri monitorizate până la 6 săptămâni după TE 0 0 0 0 3
 • Buget alocat pentru 2018: 433.000 lei (70 de cazuri)
 • Retragere sumă factură decembrie 2017- 99.008 lei (16 cazuri)
 • Buget disponibil 2018 – 334.152 lei (54 cazuri)

Rezultate subprogram FIV-ET 2017

 • Proceduri de FIV realizate: 45
 • Cuplu care a renuntat la Subprogram FIV/ET: 1
 • Sarcini confirmate ecografic: 24
 • Rata de succes: 53,3 % (L SEP)