Conditii de externare

Informatii privind externarea:

la externare se completeaza Scrisoarea Medicala, in doua exemplare, unul se va atasa FOCG a pacientului, iar celalalt se va înmâna pacientului/familiei spre a fi transmis medicului de familie. Pacientului se da la iesirea din spital, dupa caz, indicatii de tratament si regim alimentar, indicatii privind regimul de viata si munca, necesitatea si data unor controale medicale ulterioare.

Pacientul poate parasi spitalul la cerere, dupa ce în prealabil a fost informat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Solicitarea pacientului si faptul ca a fost informat privind consecintele deciziei sale se vor consemna în foaia de observatie si vor fi semnate de pacient.

Externarea se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte.

Medicul curant va completa biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).

Pacientii cu dificultati de deplasare vor fi însotiti pâna la iesirea din spital de o infirmiera urmând ca de acolo sa fie preluati de familie.


Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

Bilet de externare;

Scrisoare medicala;

Certificat de concediu medical(dupa caz);

Adeverinta medicala(dupa caz);

Reteta medicala;

Decont de cheltuieli.