Criterii de internare

  1. Bilet de trimitere eliberat de medical de familie sau de medicul specialist
  2. Scrisoare medicala eliberata de medical specialist din ambulatoriul de specialitate
  3. Situații în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial
  4. Pacienți care necesită supraveghere medicală continuă
  5. Internări pentru confirmarea unui diagnostic care nu poate fi stabilit în ambulator
  6. Pacienți la care tratamentul nu poate fi efectuat în ambulator
  7. Intervenții chirurgicale care nu pot fi efectuate în ambulator
  8. Transfer interspitalicesc
  9. Pacientul este nedeplasabil