Minodora Cezarina Onisâi

Medic Primar Hematologie Clinică

Scurta descriere

Competențe în morfologie hematologică și flowcitometrie

Experienţa profesională:   

– Medic specialist Hematologie Clinică – examen promovat în sesiunea Octombrie 2011, cu media generală: 9.76

– Medic rezident Hematologie Clinică, Spitalul Universitar de Urgență București, Ianuarie 2007 – Decembrie 2011 (examen rezidențiat promovat în Noiembrie 2006, pozitia 11/2915)
– Asistent Universitar Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, din Decembrie 2012
– Preparator Universitar Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, din Octombrie 2008
– Doctor în Științe Medicale Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, din Decembrie 2012 – lucrare susținută public în Iulie 2012 – tema de cercetare: "Particularități ale tabloului preeclampsiei– implicațiile modificărilor trombocitare”, sub îndrumarea dlui. Prof. Univ. Dr. Radu Vlădăreanu, Clinica de Obstetrică-Ginecologie Spitalul Universitar de Urgență Elias. Lucrarea a primit calificativul "Excelent” din partea comisiei


Educaţie şi formare:
– Din Ianuarie 2012 – medic specialist Hematologie Clinică Spitalul Universitar de Urgență București

– 2007-2011: Rezidentiat Hematologie Clinica Spitalul Universitar de Urgență București

– În timpul rezidentiatulu - pregătire în Medicină Internă, Hemobiologie-Transfuzii, Neurologie, Boli Infecțioase, Bioetică;
– 2000–2006: Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București – absolvită în Septembrie 2006, cu media generală 9.80 (pozitia 4/568), Teza de licență cu tema: "Tabloul Clinic și Paraclinic în Limfomul Hodgkin Avansat" – nota 10
Diploma de Doctor – Medic nr. 347 / 10.10.2006, eliberată de Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, Facultatea de Medicină Generală
– În timpul facultății – pregătire voluntară Medicină Internă, Hematologie
– 1996-2000: Colegiul Național Sf. Sava București, secția Fizică-Chimie.


Activitate de cercetare:    
Membru în echipa de cercetare în 3 studii clinice internaționale și 4 Granturi Naționale:

1. MULTRO: Studiul complex multidisciplinar al trombocitului în sindroamele mieloproliferative și mielodisplazice. Director de proiect: Prof. Dr. Ana-Maria Vlădăreanu, Grant CEEX 2005, desfășurare: 2005-2008

2. LIMFO-VIR: Corelarea metodelor de diagnostic privind evaluarea implicării virusurilor hepatitice în limfoproliferarile cronice – prevalența infecției și identificarea unor mecanisme moleculare implicate în oncogeneză. Director de proiect: Conf. Dr. Victoria Aramă, desfășurare: 2007-2010.

3. LMCROM: Monitorizarea moleculară a oncogenei hibrid BCR-ABL în leucemia mieloida cronica (LMC) prin PCR real time cantitativ: fondarea registrului național pentru pacienții cu LMC. Director de proiect: Conf. Dr. Daniel Coriu, desfășurare: 2007-2010.

4. BAC-LC: Biomarkeri și agenti de chimioprevenție în limfoproliferările cronice. Director de proiect: Dr. Viviana Roman, cercetător științific, desfășurare 2008-2011.
       
Premii:  
1. Premiu pentru cea mai bună lucrare publicată în Revista Medicină Internă în anul 2008, pentru lucrarea: „Defects in platelet surface antigens in Chronic Myeloproliferative Syndrome identified by flow cytometry analysis” - Horia Bumbea, Ana-Maria Vlădăreanu, Sînziana Radesi, Veronica Vasilache, Cristina Ciufu, Anca Petre, Diana Cisleanu, Mădălina Begu, Irina Voican, Cristina Marinescu, Viola Popov, Minodora Onisâi, Mihaela Dervesteanu.

2. Prize awarded by the Award Committee for the ISTH 2011 Developing World Scientist Grants for the presentation: „The risk of stroke and myocardial infarction in patients with myeloproliferative neoplasms. A study of the importance of platelet aggregation” - Viola Maria Popov, Ana Maria Vlădăreanu, Horia Bumbea, Eugenia Kovacs, Tudor Savopol,  Adrian Tase, Minodora Onisâi, Mihaela Camelia Stancu,  Anca Maria Ilea, Camelia Dobrea.
XXIII Congress of the ISTH, July 23-28, 2011 in Kyoto, Japan; Congress Abstract CD-ROM, as a supplement to Journal of Thrombosis and Haemostasis.

3. Prize awarded at XXXIV World Congress of the International Society of Haematology for the poster: „Evaluation of platelet function in patients with myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia. Corelation with biophysical properties of platelet membrane” - Popov V, Vlădăreanu AM, Kovacs E, Savopol T, Iordache M, Begu M, Bumbea H, Onisai M, Nicolescu A, Popa C.
XXXIV World Congress of the International Society of Haematology – Cancun, Mexico, April 25-28, 2012 – Posters Presentations no A1144, p.34-73; abstract published in Abstract Book/USB-CD.
       
Membru al Societăților Știintifice - Societatea Română de Hematologie și Societatea Română de Flowcitometrie
       
Activitate științifică / Lucrări publicate: 
Colaborator la 11 capitole de cărți în 3 monografii și colaborator la 1 monografie.
48 articole in extenso publicate (reviste naționale: 43 articole, din care 5 iîn reviste indexate ISI; reviste internaționale: 5 articole, din care 3 reviste indexate ISIș 19 articole in extenso indexate ISI; 41 lucrari indexate ISI; 18 articole in extenso indexate Pubmed);
117 lucrări acceptate la congrese naționale și internaționale (abstracte ale comunicărilor orale sau postere): congrese naționale: 64; congrese internationale: 53.
Anexe    
Citații: 107 (conform Google Scholar Citations – aprilie 2016 – h-index = 6)

Cursuri:
– Curs “Inspires Learning Experience” cu tema: “Presentation Skills”, 8 Noiembrie  2014, Predeal, România
– 12th Annual Course “Anemia, Neutropenia, Thrombocytopenia and Cancer”, 8-9 Martie 2013, Madrid , Spania
– "Curs Intensiv de Hematologie”, 17 Mai-1 iunie 2012, București (sub egida Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București)
– “Evaluarea critică a studiilor clinice în oncologie” – workshop de medicină bazată pe dovezi și biostatistica, 21 Mai 2011, București
– Curs de formare continuă cu tema „Flowcitometria – metoda revoluționară în medicina de laborator”, absolvit 15 mai 2009
– Cursurile obligatorii în cadrul pregătirii pentru doctorat (București, 2008): Biostatistica, Legislaţia Cercetării Ştiinţifice, Bioetica, Metodologia Cercetării Științifice și Managementul Proiectului de Cercetare
Anexe    

Participare la Conferinte Stiintifice (naționale și internaționale, selectat)
– 20th Congress of the European Hematology Association, Viena, Austria,  11-14 Iunie 2015
– Participare la Simpozionul „Obiective terapeutice actuale în tratarea malignităților hematologice”, București, 20 Martie 2015 (5 credite EMC)
– Conferința Națională Interdisciplinară de Farmacie, București, 12-15 noiembrie 2014, (18 credite EMC)

– participare cu prezentare orală: „Noi agenţi terapeutici în patologia hematologică incluşi în Programul Naţional”, Prof. Dr. Ana-Maria Vlădăreanu, Conf. Dr. Horia Bumbea, Asist. Univ. Dr. Minodora Onisâi, Dr. Elena Andruș
– Conferința Națională de Medicină a Familiei, București, 22-25 octombrie 2014,  – participare cu prezentare orala: „Molecule noi în hematologie, în Programul Naţional”, Prof. Dr. Ana-Maria Vlădăreanu, Conf. Dr. Horia Bumbea, Asist. Univ. Dr. Minodora Onisâi
– Al XXII-lea Congres Naţional de Hematologie Clinică si Medicină Transfuzională, cu participare internaţională, Sinaia, 16-19 octombrie 2014
– 19th Congress of the European Hematology Association, Milano, Italia, 12-15 Iunie 2014
– Participare la Simpozionul „Obiective terapeutice actuale în tratarea malignităților hematologice”, București, 30 Mai 2014 – 5 credite EMC
– Congresul Anual al Asociației Medicale Române, București, 10-12 Aprilie 2014 (12 pct EMC) EMC: speaker la congres, cu lucrarea: „Mielomul multiplu – abordare interdisciplinară pentru îmbunătățirea prognosticului pe termen lung”; participare sponsorizată de firma Janssen
– Global Iron Summit – 14-16 Martie 2014, Atena, Grecia
– A Treia Conferinţă Naţională de Hemostază şi Tromboză, Bucuresti, 14-16 Noiembrie 2013 (15 pct EMC)
– MDS Academy, Sinaia, 20-22 Septembrie 2013, sub egida Societății Române de Hematologie
– Multiple Myeloma exchange experience meeting, Chantilly, Franța, 7-8 Noiembrie 2013
– 18th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Suedia, 13-16 Iunie 2013
– Global Iron Summit – Copenhagen, Danemarca, 15-17 Martie, 2013
– Simpozionul Regional de Hematologie, București, 19 aprilie 2013 (5 pct EMC)
– A XX-a Conferință Națională de Hematologie Clinică și Transfuzională – cu participare internațională, Sinaia, 11-14 Octombrie 2012
– MDS Academy – Predeal, 21-23 Septembrie 2012
– “2nd World Congress on Controversies in Hematology”, Barcelona, Spania, 6-8 Septembrie 2012
– “World Federation of Hemophilia 2012 World Congress” Paris, Franta, 8-12 Julie 2012
– Simpozion național de educație medicală cu tema “Abordări terapeutice actuale în hematologie și oncologie”, București, 25 mai 2012, sub egida Societății Române de Hematologie
– A Doua Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Hemostază şi Tromboză, București, 10-12 Noiembrie 2011,
– “Refining of therapeutic options in CML – starting from dose optimization to continuous improvement”, Poiana Brațov, 25-26 iunie 2011
– 16th Congress of the European Hematology Association, Excel Londra, Marea Britanie, 9-12 Iunie 2011
– A XIX-a Conferință Națională de Hematologie Clinică și Transfuzională – cu participare internațională, Sinaia, 28-31 Octombrie 2010
– 33rd World Congress of the International Society of Hematology, Jerusalem, Israel, 10-13 Octombrie 2010
– Prima Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Hemostază şi Tromboză, București, 5-7 Noiembrie 2009
– A XVIIIa Conferință Națională de Hematologie Clinică și Transfuzională – cu participare internațională, Sinaia, 2-5 Octombrie 2009 (22 pct. EMC)
– 14th Congress of the Hematology Association, Berlin, Germania, 4-7 Iunie 2009
– Al Cincilea Congres Național de Citometrie cu participare internațională – The Fifth National Congress of Cytometry with International Participation, Sinaia, 25-27 Mai 2009
– A XVIIa Conferință Națională de Hematologie Clinică și Transfuzională – cu participare internațională, Sinaia, 2-5 Octombrie 2008 (22 pct. EMC)

Locatii: