Subprogramul National FIV si ET



  • Subprogramul Național reprezintă un real suport financiar pentru cuplurile infertile care au nevoie de Fertilizare in Vitro pentru a obține o sarcină.

    

   Cui se adresează?

    

   Beneficiarii subprogramului de FERTILIZARE IN VITRO ȘI EMBRIOTRANSFER sunt cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.

    

   Cine poate beneficia?

    

   1. Cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET.

   2. Membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

   3. Cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mamă surogat);

   4. Vârsta femeii cuprinsă între 24 si 40 de ani;

   5. Indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 și 25;

   6. Rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.



   Ce acte sunt necesare pentru a aplica?

    

   1.     Cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:

   ·       Datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii acestuia și unitatea emitentă;

   ·       Adresa de domiciliu;

   ·       Numărul de telefon mobil;   

   ·       Adresa de corespondență; 

   ·       Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

   3.   Adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

   4.  Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

   5.  Documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant

   6.  Un document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității  cuplului și reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

   7.  Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; în declarație se consemnează în mod obligatoriu aserțiunea “Sub sancţiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declaraţie sunt corecte şi complete. ”

   8. Opis al documentelor dosarului;

    

   Cum poti aplica?

    

   Cuplurile doritoare să intre în program și care au întrebări suplimentare referitoare la condițiile de eligibilitate sau la servicii medicale conexe, pot lua legătura direct cu una dintre coordonatoarele de program:

    

   Pentru Wellborn Băneasa: Denisa Ciobanu 0723.557.445, denisa.ciobanu@wellborn.ro

   Pentru Wellborn Militari: Roxana Bușe – 0731.002.895,  roxana.buse@wellborn.ro

    

   Statistica activitate desfasurata in anul 2015 – Subprogram National FIV-ET

   Statistica activitate desfasurata in anul 2016 – Subprogram National FIV-ET

   Statistica activitate desfasurata in anul 2017 – Subprogram National FIV-ET

   Statistica activitate desfasurata in anul 2018 – Subprogram National FIV-ET

   Statistica activitate desfasurata in anul 2019 – Subprogram National FIV-ET

    

    CERE DETALII AICI RAPID