Servicii gratuite prin CAS - Regim ambulatoriu - Ecografii morfologice trim I,II - Ecografii endovaginale - Consultatii ginecologice

Program INFANT ConstanțaRețeaua Medicală Wellborn continuă lupta împotriva infertilității și se alătură Programului "INFANT" demarat de Primăria Municipiului Constanța. Obiectivul programului "INFANT" este creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, prin acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro.


Beneficiarii pot fi femeile singure sau cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical.


Centrele de fertilitate Wellborn înscrise în program sunt:


1. Wellborn Băneasa cu echipa medicală:

- Obstetrică-Ginecologie: medic primar Deliana Predoi, medic primar Alina Bolintineanu, medic specialist Carmen Ianiotescu, medic primar Viorica Chiriță, medic primar Silviu Predoi, medic specialist Smaranda Popescu, medic specialist Irina Matei, medic primar Ioana Lutescu, medic primar Doina (Buzatu) Mihăilescu, medic primar Erna Stoian, medic primar Massawi Tarig.

- Genetică-Medicală: medic primar și embriolog senior Andreea Mustață, medic primar și embriolog senior Lăcrămioara Sandu.

- Andrologie: biolog Ecaterina Ilinca.

- Asistenți medicali: Gabriela Soare, Mădălina Flămânzeanu, Mihaela Beatrice Popa.

Coordonator program: Andreea Mănăilă - 0723.557.445 / andreea.manaila@wellborn.ro


2. Wellborn Militari cu echipa medicală:

- Obstetrică-Ginecologie: medic specialist Carmen Ianiotescu, medic primar Viorica Chiriță, medic primar Silviu Predoi, medic specialist Irina Matei, medic primar Deliana Predoi, medic primar Alina Bolintineanu, medic primar Ioana Lutescu, medic primar Erna Stoian, medic specialist Corina Gică.

- Embriologi: embriolog senior Mihaela Radu.

- Andrologie: biolog Ecaterina Ilinca.

- Asistent medical: Carmen Călinescu.

Coordonator program: Raluca Solomon - 0731.002.895 / raluca.solomon@wellborn.ro


Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect sunt:

a) AMH>1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este un criteriu de excludere;

b) Cuplu autolog / cuplul în care partenerul suferă de azoospermie / femei singure (nu se exclud procedurile cu spermă donată);

c) Indice de masă corporală al partenerei între 20-30;

d) Vârsta femeii între 24-45 de ani;

e) Beneficiarii au domiciliul în Municipiul Constanța în ultimii 3 ani și nu au datorii la bugetul local al Municipiului Constanța.


Bugetul maxim alocat pentru un voucher este de 10.000 lei.


Contravaloarea altor servicii medicale efectuate la recomandarea specialiștilor în scopul evaluării suplimentare, îmbunătățirii ratei de succes sau prevenirii unor complicații se suportă de către beneficiari la tarifele stabilite de Wellborn, conform prețurilor afișate pe site.


Activități medicale ce fac obiectul rambursării:

1. Prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuată sub anestezie totală / locală sau sedare.

2. Prelevarea / procesarea spermei.

3. Inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană.

4. ICSI (injectare intracitoplasmatică a spermatozoizilor).

5. Cultivarea embrionilor 72 de ore.

6. Cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist (blastocistul este embrionul de ziua 5).

7. Transferul embrionar.

8. Monitorizarea evoluției cazului, care constă în: efectuarea testului seric β HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar; consult ginecologic și ecografic, la 6 săptămâni de sarcină (4 săptămâni de la transfer) dacă testul HCG este pozitiv;  monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 3, dacă testul β HCG este pozitiv.


În situația în care costul pentru activitățile medicale, așa cum sunt descrise mai sus este mai mic decât valoarea voucherului (10.000 lei), beneficiarul sprijinului acordat prin proiect nu va primi rest în bani. În cazul în care valoarea activităților medicale este mai mare decât valoarea voucherului, beneficiarul va suporta diferența de cost.


Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursarii din fondurile alocate proiectului, cuprinde, fără a se limita la acestea:
a) investigații paraclinice preliminare (stabilite de Wellborn conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau sarcinii);
b) diagnostic genetic al embrionilor;
c) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;
d) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor.

Documente necesare:
1. solicitare pentru înscriere (formular 2);
2. adeverința emisă de Wellborn (formular 1) cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea în programul “INFANT”;
3. copii după actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în Constanța;
4. declarația de consimțământ (formular 3) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate.


Regulamentul complet privind programul "INFANT" poate fi lecturat aici.


Perioada de depunere a solicitărilor:
Începând cu data de 01.07.2020, ora 8:00, tinerii interesați pot depune cereri în cadrul programului "INFANT” la adresa de email: inscrieriinfant@dgas-ct.ro însoțite de documentele menționate anterior.

Toate documentele scanate trebuie să fie lizibile.

Relații suplimentare la numerele de telefon:

Tel: 0341.180.108 / 0341.180.113
email: inscrieriinfant@dgas-ct.ro