Program INFANT ConstanțaRețeaua Medicală Wellborn continuă lupta împotriva infertilității și se alătură Programului "INFANT" demarat de Primăria Municipiului Constanța. Obiectivul programului "INFANT" este creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, prin acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro.


Beneficiarii pot fi femeile singure sau cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical.


Centrele de fertilitate Wellborn înscrise în program sunt:

Wellborn Băneasa și Wellborn Militari cu personalul medical

Predoi Deliana Maria - Medic Obstetrică-Ginecologie

Predoi Silviu Adrian - Medic Obstetrică-Ginecologie

Bolintineanu Roxana Alina - Medic Obstetrică-Ginecologie

Ianiotescu Carmen - Medic Obstetrică-Ginecologie

Chirita Viorica - Medic Obstetrică-Ginecologie

Matei Irina Ioana - Medic Obstetrică-Ginecologie

Popescu Smaranda - Medic Obstetrică-Ginecologie

Vargolici Valentina - Medic Obstetrică-Ginecologie

Buzatu (Mihailescu) Doina - Medic Obstetrică-Ginecologie

Stoian Erna - Medic Obstetrică-Ginecologie

Lutescu Ioana - Medic Obstetrică-Ginecologie

Radoi Ditescu Cristian - Medic Obstetrică-Ginecologie

Gica Corina - Medic Obstetrică-Ginecologie

Furtuna Mirona Elena - Medic Obstetrică-Ginecologie

Velicu Scraba Ion Octavia Andreea - Medic Obstetrică-Ginecologie

Naszan Azdasher  - Medic Obstetrică-Ginecologie

Ion Alina  - Medic Obstetrică-Ginecologie

Dorobantu Oana - Medic Obstetrică-Ginecologie

Vasile Mihaela Mariana - Medic Obstetrică-Ginecologie

Buse Roxana Maria - Asistent medical

Truica Daniela - Asistent medical

Anghel Ionela Florentina - Asistent medical

Istrati Popica Mioara Meda - Asistent medical

Enache Simona Georgeta - Asistent medical


Coordonator program: Andreea Radu-Mănăilă - 0723.557.445 / andreea.manaila@wellborn.ro


Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect sunt:

a) AMH>1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este un criteriu de excludere;

b) Cuplu autolog / cuplul în care partenerul suferă de azoospermie / femei singure (nu se exclud procedurile cu spermă donată);

c) Indice de masă corporală al partenerei între 20-30;

d) Vârsta femeii între 24-45 de ani;

e) Beneficiarii au domiciliul în Municipiul Constanța în ultimii 3 ani și nu au datorii la bugetul local al Municipiului Constanța.


Bugetul maxim alocat pentru un voucher este de 10.000 lei.


Contravaloarea altor servicii medicale efectuate la recomandarea specialiștilor în scopul evaluării suplimentare, îmbunătățirii ratei de succes sau prevenirii unor complicații se suportă de către beneficiari la tarifele stabilite de Wellborn, conform prețurilor afișate pe site.


Activități medicale ce fac obiectul rambursării:

1. Prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuată sub anestezie totală / locală sau sedare.

2. Prelevarea / procesarea spermei.

3. Inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană.

4. ICSI (injectare intracitoplasmatică a spermatozoizilor).

5. Cultivarea embrionilor 72 de ore.

6. Cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist (blastocistul este embrionul de ziua 5).

7. Transferul embrionar.

8. Monitorizarea evoluției cazului, care constă în: efectuarea testului seric β HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar; consult ginecologic și ecografic, la 6 săptămâni de sarcină (4 săptămâni de la transfer) dacă testul HCG este pozitiv;  monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 3, dacă testul β HCG este pozitiv.


În situația în care costul pentru activitățile medicale, așa cum sunt descrise mai sus este mai mic decât valoarea voucherului (10.000 lei), beneficiarul sprijinului acordat prin proiect nu va primi rest în bani. În cazul în care valoarea activităților medicale este mai mare decât valoarea voucherului, beneficiarul va suporta diferența de cost.


Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursarii din fondurile alocate proiectului, cuprinde, fără a se limita la acestea:
a) investigații paraclinice preliminare (stabilite de Wellborn conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau sarcinii);
b) diagnostic genetic al embrionilor;
c) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;
d) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor.


Vă informăm că serviciile medicale necesare realizării unui tratament complet (dar neacoperite de voucher) și valoarea lor estimativă sunt:

1) - tratament medicamentos - acesta este recomandat de medicul specialist în obstetrică-ginecologie. În funcție de particularitățile fiecărui caz costul poate varia între 1000 - 1500 euro. Tratamentul va fi suportat de pacient și cumpărat de către acesta din farmacie.

2) - pachet de monitorizare ecografi și hormoni realizat înainte de puncție în valoare de 330 euro.

3) - proceduri conexe de laborator ce pot varia ca preț între 180 - 800 euro. Printre aceste proceduri enumerăm: PICSI, mediu cu factor de creștere Embryogen  tratament activare ovocite - Calciu Ionoforic, intralipid perfuzabil, Assisted Hatching.

4) -  vitrificare materialului biologic - la alegerea pacientei, embrionii rămi în urma transferului pot fi vitrificați / crioprezervați. Costurile pot varia între 310 - 1120 euro, în funcție de numărul de embrioni rămași după transferul embrionilor în uter. Wellborn recomandă pacientelor realizarea acestei proceduri, în cazul unui eșec embrionii vitrificați putând fi transferați ulterior costul fiind mult mic decât în cazul reluării unui tratament complet de fertilizare in vitro.

5) - diferența de plată pentru FIV cu transfer de embrioni este de 530 euro pentru procedurile realizate în cadrul Spitalelor Wellborn Băneasa și Wellborn Militari
Documente necesare:
1. solicitare pentru înscriere (formular 2);
2. adeverința emisă de Wellborn (formular 1) cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea în programul “INFANT”;
3. copii după actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în Constanța;
4. declarația de consimțământ (formular 3) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate.


Regulamentul complet privind programul "INFANT" poate fi lecturat aici.


Perioada de depunere a solicitărilor:
Începând cu data de 01.07.2020, ora 8:00, tinerii interesați pot depune cereri în cadrul programului "INFANT” la adresa de email: inscrieriinfant@dgas-ct.ro însoțite de documentele menționate anterior.

Toate documentele scanate trebuie să fie lizibile.

Relații suplimentare la numerele de telefon:

Tel: 0341.180.108 / 0341.180.113
email: inscrieriinfant@dgas-ct.ro