Termeni si conditii

Termeni și condiții

Privind accesarea serviciilor medicale oferite de Reteaua Medicala Wellborn.

Pentru ca intelegem posibilitatea ca accesarea serviciilor medicale sa fie dificila, va oferim in continuare un set de principii si reguli despre cum se pot folosi si accesa serviciile medicale in Reteaua Medicala Wellborn (WB).

In functie de evolutia legislatiei, a serviciilor pe care le oferim si a locatiilor in care oferim aceste servicii medicale, acest document poate suferi modificari. Intotdeauna, pe www.wellborn.ro , vom avea ultima varianta aplicabila.

Prezentul document isi propune sa prezinte principiile si principalele reguli pe care trebuie sa le respecte un client care doreste sa beneficieze de servicii medicale in cadrul Retelei Medicale Wellborn. Termenii si Conditiile de accesare sunt regulile minimale si se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare si eventual cu prevederile contractului incheiat cu una dintre unitatile medicale carefunctioneaza sub marca Wellborn.

Acest document respecta principiul egalitatii de tratament fata de toti pacientii, al nediscriminarii pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, respectand totodata conditiile comerciale agreate prin contracte.

Prin efectuarea programarii, respectiv prin prezentarea si acceptarea inregistrarii in lista de pacienti care s-au prezentat, pentru efectuarea unui serviciu medical intr-o locatie Wellborn, va exprimati acordul pentru respectarea acestor termeni si conditii de accesare a serviciilor medicale in cadrul Wellborn.


I. DEFINITII


1. Asigurat/Pacient CAS – este acel pacient care acceseaza servicii medicale decontate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;

2. Asigurat Privat - este acel pacient care acceseaza servicii medicale in baza unei Asigurari Private de Sanatate;

3. Asigurator Privat – societate comerciala romana sau straina care in schimbul unei prime de asigurare, se obliga sa plateasca partial / integral costul serviciilor medicale de care a beneficiat un Asigurat Privat;

4.CAS – Casa de Asigurari de Sanatate cu care Wellbornse afla in contract;

5. Pacientul - este persoana care utilizeazaserviciile medicale in cadrul Retelei MedicaleWellborn.

6. Personalul Wellborn - inseamna angajatii Wellborn, consultantii si colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum si orice persoana care presteaza servicii in numele si/sau pe seama Wellborn ori pentru Wellborn.

7.PROMED SYSTEM SRL - reprezinta societatea care detine controlul direct asupra tuturor unitatilor medicale care functionează sub denumirea comerciala Reteaua Medicala Wellborn, denumite impreuna Wellborn (WB).

8. Termeni si conditii de accesare – inseamna totalitatea dispozitiillor prevazute in continuare care se aplica tuturor accesarilor de servicii medicale de catre Pacienti in cadrul Wellborn.


II. PRINCIPII APLICABILE TUTUROR PACIENTILOR


1. Serviciile medicale pot fi accesate de catre Pacienti, de regula, de luni pana vineri, in intervalul orar 7:30 – 20:00, in cadrul Retelei MedicaleWellborn, in conditiile comunicate periodic de catre Wellborn, disponibile pe site-ul www.wellborn.ro.

Wellborn poate modifica programul de functionare al oricarei unitati medicale dupa cum va considera de cuviinta.

2. Accesarea serviciilor medicale se efectueaza in urmatoarele moduri:

(i) Pe baza de programare telefonica efectuata in Call Center, la numarul: 031 9105 (disponibil intre orele 07:30 – 20.00, luni – vineri);

(ii) Pe baza de programare online la urmatoare adresa: http://wellborn.ro/programeaza-te-online ;

(iii) In locatiile Wellborn conform programului de functionare al locatiei respective.

3. Transmiterea notificarilor, facturilor, corespondenta purtata cu Pacientul de catre reprezentantii Wellborn, se va face la datele de contact mentionate in contract sau declarate pe alte canale si inregistrate in sistemul informatic al Retelei Medicale Wellborn, adresa care va fi actualizata in functie de declaratiile Pacientului de la momentul accesarii Serviciilor Medicale. Astfel, daca ulterior semnarii unui contract de prestari servicii medicale cu Wellborn, in care erau mentionate datele de contact, sunt declarate alte coordonate (printr-un alt contract sau act aditional la contractul initial, prin mentionarea acesteia intr-o corespondenta scrisa, prin inscrierea la un newsletter, prin Call center, in oricare dintre receptiile unitatilor medicale apartinand Wellborn, etc.), acestea se vor actualiza in functie de ultima solicitare a Pacientului, acesta din urma neputadu-se prevala de faptul ca notificarile si comunicarile nu s-au facut conform contractului.

4. In functie de nevoile operationale ale Wellborn si politica comerciala a Wellborn, accesul la unele unitati medicale poate fi restrictionat sau chiar inchis daca Wellborn decide inchiderea uneia dintre unitatiile medicale, reducerea numarului de servicii acordat intr-o anumita unitate medicala sau alte modificari de natura operationala sau comerciala (cum ar fi, nelimitativ, modificarea specificului unei unitati medicale, schimbarea structurii unei unitati medicale).

5. Pentru urgente medicale (urgenta asa cum este definita din punct de vedere medical – stare medicala sau chirurgicala, a carei debut este brusc, si care se manifesta prin simptome de o severitate suficienta, si pentru care un medic prudent, care poseda cunostinte medicale si care actioneaza cu buna-credinta si in conformitate cu standardele medicale internationale, ar considera ca in lipsa acordarii atentiei medicale imediate ar duce la insuficienta fizica grava sau deces), va recomandam sa va adresati celei mai apropiate unitati medicale cu profil de urgenta. Wellborn nu este autorizata ca Unitate de Primiri Urgente, asa cum este definita de lege.

6. Serviciile medicale decontate de Casele de Asigurari de Sanatate cu care Wellborn se afla in contract sunt disponibile in limita fondurilor existente, la medicii declarati in contractele incheiate de Wellborn cu CAS si in conditiile comunicate de catre Wellborn la momentul accesarii serviciilor.

7. Accesul la serviciile medicale oferite de catre Partenerii Wellborn este limitat de disponibilitatea acestora si se supune regulilor de accesare ale fiecaruia dintre Partenerii Wellborn, Termenii si Conditiile mentionate in prezenta nefiind aplicabile acestei situatii.

8. Wellborn are activitatea operationala organizata in mai multe categorii de program/ acces la medici, ceea ce poate insemna existenta unor conditii comerciale diferite de accesare a serviciilor medicale oferite de anumite categorii de medici, cu titlu de medici in "Parteneriat Academic", medici cu "Plata Integrala" etc. Wellborn isi rezerva dreptul de a modifica aceste programe, respectiv de a pastra programul anumitor medici exclusiv pentru pacientii care nu detin / folosesc asigurare medicala etc. Wellborn isi rezerva dreptul de a acorda un serviciu diferentiat/preferential anumitor categorii de clienti in functie de politica sa comerciala, cu respectarea contractelor la care Wellborn este parte.

9. Listele medicilor (Plata Integrala, Parteneriat Academic etc.) se pot modifica in mod unilateral de catre Wellborn, in functie de contractele incheiate de Wellborn cu acesti medici sau in functie de politica comerciala a Wellborn. Informatii despre accesul Pacientilor la medicii Wellborn si costurile serviciilor medicale prestate de catre acestia se obtin de la operatorul Call Center si in locatiile Wellborn, iar in cazul unor diferente intre informatiile furnizate, coordonatorul operational al locatiei in care se doreste accesarea va avea decizia finala. De asemenea,Wellborn poate renunta in mod unilateral la una sau la totalitatea listelor de medici.

10. Wellborn va folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societatilor de recuperare creante specializate, avocati, executori judecatoresti, pentru recuperarea debitelor Pacientilor.

11. In cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile va rugam sa ne detaliati cazul dumneavoastra la adresa de email office@wellborn.ro, sau prin lasarea unui mesaj in sectiunea “Contact”, din cadrul site-ului www.wellborn.ro. O echipa dedicata va prelua mesajul dumneavoastra si va investiga cele relatate, urmand ca un raspuns scris sa va fie oferit in cel maiscurt timp posibil. Pacientii nu vor efectua niciun fel de presiuni asupra personalului din receptie si a managementului din locatie pentru rezolvarea reclamatiilor.

12. In cazul serviciilor spitalicesti, fiecare Pacient, respectiv apartinator are obligatia de a solicita si respecta Regulamentul unitatii medicale, document disponibil la Biroul de Internari al fiecarei unitati medicale Wellborn.

13. Pacientii si Wellborn au obligatia de a cunoaste si respecta dispozitiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu actualizarile si modificarile ulterioare, Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu actualizarile si modificarile ulterioare, si actele legislative conexe, Pacientii neputand invoca in apararea lor necunoasterea legii.

14. Pacientii si Wellborn:

(i) vor actiona conform legislatiei aplicabile privind mita si coruptia;

(ii) nu vor oferi, promite, primi sau solicita orice mita (financiara sau alte beneficii) inclusiv, fara limitare.

15. Wellborn isi propune sa acorde servicii medicale la cele mai inalte standarde de calitate. In cazuri exceptionale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al Wellborn poate sa difere de rezultatul dorit de Pacient.

Va reamintim ca obligatia medicala este o obligatie de diligenta, la nivelul actual de cunostinte fiind imposibil sa garantam rezultatul serviciilor oferite. Intotdeauna pacientul are dreptul sa primeasca si obligatia morala sa solicite o a doua opinie medicala.


III. REGULI APLICABILE TUTUROR PACIENTILOR


1. Pacientul va respecta programul unitatilor medicale Wellborn, fara a putea face sesizari legate de faptul ca nu au fost lasati sa intre in locatii inainte de inceperea programului sau dupa terminarea lui.

2. Pacientii CAS vor avea acces la servicii medicale decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativa a urmatoarelor documente: 

(i) cardul de asigurat CAS; 

(ii) biletul de trimitere emis in conditiile CAS;

(iii) cartea de identitate.

3. Accesul Asiguratilor Privati se va face dovedind calitatea de asigurat privat, conditionat de validarea de catre Asiguratorul Privat a decontarii serviciilor asigurate si de prezentarea scrisorii de garantie.

4. Accesul la servicii medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale, se poate face numai personal, dupa identificarea Pacientului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate/ pasaport cu poza. Pentru eliberarea rezultatelor catre o alta persoana decat Pacientul vor fi necesare prezentarea de documente suplimentare (de exemplu: procura notariala), conform procedurilor Wellborn. In cazul pacientilor fara discernamant, informatiile vor fi prezentate apartinatorilor / reprezentantilor legali. Fiecare Pacient / apartinator are obligatia de a solicita informatii suplimentare la receptiile Wellborn.

5. Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale ale unui Pacient minor, se pot face numai dupa identificarea Pacientului si a apartinatorului care insoteste minorul, cu prezentarea unor documente, conform procedurii comunicate prin call center si pe site-ul www.wellborn.ro .

6. La inregistrarea Pacientilor minori, in vederea accesarii serviciilor medicale, in sistemul informatic al Wellborn, parintele/reprezentantul legal/apartinatorul/persoana care solicita programarea va comunica datele de identificare ale parintilor sau ale reprezentantului legal al Pacientului minor.

7. La fiecare accesare a serviciilor medicale, personalul Wellborn va actualiza datele Pacientilor, in special telefon si e-mail. Pacientii straini sunt obligati sa comunice date de contact (adresa si numar de telefon) de pe teritoriul Romaniei.

8. Pacientii inteleg ca informatiile referitoare la serviciile medicale si preturile acestora, obtinute in Call Center sau pe site-ul www.wellborn.ro, precum si includerea acestora in abonament, au doar scop informativ. Intodeauna va prevala contractul semnat cu Pacientii sau cu angajatorii/membrii de familie ai acestora, care se va completa cu lista de preturi afisata in receptii. In functie de specificul fiecarui caz medical si de serviciile medicale efectiv oferite in cadrul interactiunii cu medicii Wellborn, costul final al serviciilor poate varia. In acest sens, Pacientul are obligatia ca dupa fiecare serviciu medical sa verifice in receptiile Wellborn costul serviciilor prestate, respectiv daca toate serviciile prestate sunt acoperite integral sau partial de platile avansate, daca este cazul.

9. In cazul in care Pacientul nu se prezinta la 3 programari consecutive, fara a avea un motiv intemeiat si fara sa anunte cu cel putin 24 de ore inainte de ora la care este stabilita programarea, Wellborn poate suspenda serviciile medicale contractatate cu respectivul Pacient, fara a afecta accesul Pacientului la serviciile de urgenta conform dispozitiilor legale aplicabile. Pacientul are obligatia sa se prezinte la ora stabilita conform programarii, evitand astfel imposibilitatea efectuarii consultatiei la medic.

10. Parintii/reprezentantii legali ai copiilor au obligatia ca in orice unitate medicalaWellborn sa nu lase copiii nesupravegheati. Nu ne asumam raspunderea pentru eventualele evenimente in care copiii se accidenteaza datorita neatentiei persoanelor sub supravegherea carora se afla acestia.

11. In cazul in care, in urma accesarii serviciilor medicale, Pacientii figureaza in evidentele contabile ale Retelei Medicale Wellborn, cu debite, Pacientul nu va putea accesa niciunul dintre serviciile medicale prestate de oricare dintre unitatile medicale apartinand Wellborn, indiferent daca detine sau nu si calitatea de Asigurat CAS/Privat. Restrictia va fi activa pana la achitarea debitului sau reglarea situatiei debitului.

12. In cazul in care serviciile medicale de care Pacientul Privat sau Pacientul CAS a beneficiat nu sunt suportate de Asiguratorul Privat sau CAS, indiferent de motive, Pacientul este obligat sa achite contravaloarea serviciilor medicale. In acest sens, Pacientul are obligatia de a semna diferite documente, precum angajamente de plata, documente ce vor fi puse la dispozitie de catre personalul Wellborn. Refuzul semnarii acestor documente poate determina refuzul de catre Wellborn a prestarii serviciilor medicale.

13. Decontarea prin intermediul asigurarii private de sanatate si a asigurarii sociale de sanatate exclude orice alt tip de decontare a serviciilor, precum si aplicarea de reduceri comerciale suplimentare. Inainte de accesarea serviciului medical Pacientul va decide ce metoda doreste sa aplice pentru decontarea serviciilor.

14. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta sau orice alte acte impotriva Personalului Wellborn si a celorlalte persoane din incinta sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor Wellborn, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea persoanelor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a Retelei Medicale Wellborn nu sunt tolerate. In cazul in care Pacientul sau apartinatorii acestuia savarsesc una din faptele sau actele mentionate mai sus, Wellborn va solicita imediat evacuarea Pacientului / apartinatorilor acestuia din incinta locatiei. In cazul nasterii unei situatii conflictuale, angajatii Wellborn vor putea solicita imediat interventia echipelor de interventie ale companiilor private de paza si protectie cu care aceasta colaboreaza si/sau interventia Politiei.

15. In cazul unor evenimente de genul celor mentionate la punctul 14, Wellborn poate restrictiona accesul oricarei persoane implicate in incident la serviciile medicale disponibile in cadrul Retelei Medicale Wellborn, avand dreptul de a rezilia unilateral orice contract anterior incheiat cu Pacientul sau in favoarea Pacientului.

16. Este interzisa fotografierea, inregistrarea video si audio, atat in spatiul de asteptare, receptie cat si in cabinetele medicilor/asistentelor, fara permisiunea prealabila scrisa a acestora si a persoanelor aflate in incinta.

17. Suspendarea furnizarii serviciilor medicale se face in urmatoarele situatii, nelimitativ: 

(i) Pacientul nu a achitat facturile emise de oricare dintre unitatiile medicale din cadrul Retelei Medicale Wellborn, inclusiv conform punctului 11 din prezenta sectiune;

(ii) in cazul punctului 14din prezenta sectiune;

(iii) Pacientul si-a incalcat oricare alte obligatii contractuale si/sau Termenii si Conditiile de accesare a serviciilor medicale;

(iv) in alte cazuri prevazute expres in contractul semnat de catre Pacienti cu Reteaua Medicala Wellborn sau in lege.

18. In cazul investigatiilor in care este necesar acordul exprimat in scris sub forma de consimtamant medical, lipsa semnaturii Pacientului de pe formularele specifice echivaleaza cu lipsa consimtamantului, caz in care se va opri de indata furnizarea serviciilor medicale solicitate.

Acest document, continand termenii si conditiile aplicabile, este supus si interpretat conform legii romane.

Wellborn si Pacientii vor depune toate eforturile pentru a rezolva, pe cale amiabila, orice neintelegerea sau litigiu care se pot ivi intre ei. Daca in urma eforturilor depuse, Wellborn si Pacientii nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o neintelegere sau litigiu ivite intre ei, fiecare poate solicita ca litigiul sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.


Publicat la data de 21.12.2018